Skoluppskov

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Skolpsykolog saknas

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck