Stödundervisning

Varje elev är berättigad till stödundervisning tillfälligt för att förebygga kunskapsluckor och färdighetsbrister. Stödet ska sättas in så snart ett behov av det upptäcks. Klass-, ämnes- eller resursläraren ger stödet.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Skolpsykolog saknas

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck