Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Skolpsykolog

Skolpsykolog saknas

Specialklasslärare

Melina Candelin