Skolhälsovårdare

Hälsovårdaren Suvi von Troil träffar eleverna varje år. Vid hälsoundersökningarna utreds elevens tillväxt och utveckling. Dessutom ges individuellt anpassad hälsorådgivning enligt barnets utvecklingsnivå. Lågstads eleverna i klasserna 1 och 5 genomgår en omfattande hälsoundersökning för att kartlägga barnets och hela familjens välbefinnande. Hälsovårdaren ingår i elevvårdsgruppen

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Skolpsykolog saknas

Specialklasslärare

Melina Candelin