Test och kartläggningar

Samtliga elever genomgår kartläggning vad gäller ordförståelse, rättskrivning och i matematik under åk 7. I åk 8 och 9 görs uppföljningar och uppdateringar och ytterligare utredningar enligt behov. Vid koncentrationssvårigheter eller andra kognitiva svårigheter remitteras ärendet vidare till skolpsykologen.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter