Allmänt stöd

Det allmänna stödet innefattar samtliga elever. Ämnesläraren ger vid behov stödundervisning individuellt eller i grupp. Det allmänna stödet kan också innebära differentiering i undervisningen i klassen. Vid behov kopplas även specialläraren in.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter