Skolhälsovårdare

Mariann Olin är skolhälsovårdare i Hagelstamska skolan. Skolhälsovårdaren träffar samtliga elever varje år för samtal och hälsogranskning. Till skolhälsovårdarens uppgifter hör förutom detta även förebyggande arbete och undervisning individuellt och i klass. Skolhälsovårdaren sätter ihop grupperna inför åk 7 tillsammans med kuratorn.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter