Temadagar

I åk 7 har eleverna ”7:ornas dag” under vänelevernas ledning där eleverna genom olika aktiviteter och uppgifter lär känna varandra och förbättrar gruppsammanhållningen. I åk 8 ägnar eleverna några dagar åt ett visst tema som elevernas klassföreståndare valt ut och planerat. I åk 9 har eleverna en skräddarsydd dag med tema enligt önskemål. Niornas dag avslutas med middag tillsammans med klassföreståndarna.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter