Föräldramöte

Under läsåret träffas rektor, lärare och föräldrar i skolan för att få information och diskutera aktuella ärenden. Föräldramötena ger också en möjlighet att diskutera klassens sammanhållning och trivsel.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter