Intensifierat stöd

För ett barn som är i behov av mer regelbundet och omfattande stöd, eller som är i behov av mångsidiga stödåtgärder görs en pedagogisk bedömning. Barnet får då intensifierat stöd på basen av en plan för elevens lärande som gjorts upp i samråd med den konsulterande specialbarnträdgårdsläraren. Assistentstöd eller förminskning av gruppstorleken kan användas som struukturella stödåtgärder. Hemmets delaktighet och mångprofessionellt samarbete betonas.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck