Allmänt stöd

Stödbehoven inom uppväxt och inlärning bemöts genom god växelverkan, tidigt upptäckande av risker, differentiering av undervisningen samt flexibla undervisningsarrangemang. Den konsulterande specialbarnträdgårdsläraren konsulterar pedagogerna efter behov. En förskoleplan görs upp för samtliga barn. Stöd kan erbjudas i form av intensivare samarbete med vårdnadshavarna och vid behov med strukturella stödåtgärder.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck