Särskilt stöd

Särskilt stöd får i huvudsak de barn som har förlängd läroplikt. Beslutet om särskilt stöd görs på basen av en pedagogisk utredning som innefattar en mångprofessionell bedömning samt hörande av vårdnadshavarna. Beviljandet av särskilt stöd görs genom ett administrativt beslut. I beslutet definieras barnets huvudsakliga undervisningsgrupp och eventuella strukturella stödåtgärder.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck