Differentiering

Differentiering av undervisningen är ett av de primära stödformerna för att tillgodose barnets stödbehov. Differentiering kan betyda mer vuxenstöd och individuell undervisning. De individuella behoven kan tas i beaktande i arbetssättet, innehållet i undervisningen eller i gruppstorleken. Förskolepedagogen ansvarar för planeringen av differentieringsåtgärderna och samabetar vid behov med den konsluterande specialbarnträdgårdsläraren.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck