Strukturella stödåtgärder

Beslut om att förminska barngruppen kan användas som strukturell stödåtgärd.

Ett barn i behov av stöd kan beviljas assistentstöd, vilket i allmänhet innebär att gruppassistententens resurs i högre grad riktas till det ifrågavarande barnet. Barn med beslut om särskilt stöd kan ha stöd av personlig assistent.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck