Hembesök och mjuklandning

Mjuklandning innebär att den blivande förskoleeleven får stöd vid flytten till förskolegruppen. Informationen från dagvården förs över i samarbete med vårdnadshavarna. Barnet får bekanta sig med förskolegruppen tillsammans med en bekant vuxen. Föräldrarna kan vara med i den nya gruppen under de första dagarna. Då barn som inte har varit i dagvård tidigare börjar förskolan görs ett hembesök.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck