Smågruppsverksamhet

Smågrupper bildas enligt barnens färdigheter, intressen och stödbehov. I smågruppsarbete strävar man efter att stöda växelverkan mellan barnen och att barnen får individuell uppmärksamhet av de vuxna. Gruppernas storlek kan variera och förskolan kan ha flera olika slags smågrupper.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck