Skolpsykolog

Skolpsykolog Martin Westerling jobbar i Granhultsskolan och samarbetar med förskolorna. Skolpsykologen besöker förskolegrupperna en gång under hösten och är med och iakttar då skolberedskapsundersökningen i grupp görs i december. Individuella skolmognadsutredningar utförs av skolpsykologen.


Skolpsykologen ingår i elevvårdsgruppen.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck