Specialbarnträdgårdslärare

En av förskolans uppgifter är att så tidigt som möjligt upptäcka olika slag av stödbehov eller förseningar i utvecklingen och då erbjuda erforderligt stöd. I första hand anordnas förskoleundervisningen för barn som behöver särskilt stöd tillsammans med andra barn i vanliga barngrupper samtidigt som de får särskild handledning. En förskoleplan görs upp för varje barn i samråd med barnets föräldrar och förskolepersonalen, samt vid behov andra instanser.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck