Från förskolan till skolan


Januari:

Skolmognadsföräldramöte för höstens förskolebarn.

Kontakt vid behov med skolpsykologen eller psykologen

vid familjerådgivningen.

Skolberedskapsundersökning i grupp (Åbo modellen).

Februari:

Anmälan till förskolan och skolan

Mars:

Förskolan besöker ettorna

April:

Rundvandring i skolan

Förskolesamtal; Elevvårdsteamet besöker förskolan och träffar föräldrarna tillsammans med förskolelärarna.

Maj:

Besök på skolan. Förskolebarnen får veta sin klass och sin blivande lärare.

Augusti:

Skolan börjar

September:

Höstens föräldramöte

Oktober:

Kontrollerad teckningsiaktagelse

Skolpsykologen besöker förskolegrupperna

November:

Förskolelärarna besöker fjolårets förskolebarn i Granhultsskolan och träffar lärare samt skolans elevvårdsteam.

December:

Adventsmorgonsamling i skolan för förskolebarnen.

Förskolebarnen får se skolans julskådespel.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck