Elevvård

Med elevvård avses främjande och upprätthållande av barnets goda inlärning, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. I elevvården ingår elevvård i enlighet med den läroplan som utbildningsanordnaren har godkänt samt elevvårdstjänster, som är sådan skolhälsovård som nämns i folkhälsolagen och sådant stöd för skolgången som nämns i barnskyddslagen. För ett barn i förskoleundervisningen ordnas de individuella hälsoundersökningarna och den individuella hälsorådgivningen som rådgivningstjänster enligt folkhälsolagen.

Elevvården i förskoleundervisningen är en del av den kontinuitet som bildas av elevvården inom den övriga småbarnsfostran, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Elevvården i förskolan hör till alla som arbetar i förskoleenheten samt till de myndigheter som ansvarar för elevvårdstjänster. Elevvården förverkligas i samarbete med vårdnadshavaren och barnet. Elevvården i förskolan innebär både kollektivt och individuellt stöd.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck