Samarbete med vårdnadshavarna

Redan vid minsta oro över barnet samarbetar förskolan tätare med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarnas delaktighet i planerandet av stödet för det egna barnet betonas. Vid skolstarten är vårdnadshavaranas stöd och engagemang centralt för barnets anpassning till det nya livskedet. Vid behov deltar den konsulterande specialbarnträdgårdsläraren och /eller skolpsykologen.

Förskolesamtal med vårdnadshavarna förs 2-3 gånger under verksamhetsåret.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Hälsovårdare

Jennie Hummelstedt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin

Specialbarnträdgårdslärare

Henrietta Munck