Skolkurator

Målsättningen med skolkuratorsarbetet är att stöda elevernas psykiska och sociala välbefinnande. Arbetet sker med individuella stödsamtal, träffar med grupper och klasser, där man bl. a. diskuterar kamratskap, trivsel och mobbning. Skolkuratorn samarbetar med personal inom skolan, hemmen och instanser utanför skolan.


Olika former av förebyggande arbete ingår som en viktig del i skolkuratorns arbete, t.ex. StegVis metoden, ett utvecklingsprogram för att utveckla barns sociala färdigheter.

Skolkuratorn ingår i skolans elevvårdsteam.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin