Test och kartläggningar

Speciallärarna gör regelbundet läs- och skrivkartläggningar i samtliga klasser. Även de matematiska färdigheterna följs upp.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin