Skolläkare

Skolläkare Jenni Vasama är i skolan varannan torsdag.

Skolläkaren träffar eleverna i åk 1 och 5 i samband med hälsogranskningarna. I övrigt fås tider till skolläkaren efter behov via skolhälsovårdaren.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin