IP (individuell plan)

En individuell undervisningsplan baserar sig på en pedagogisk utredning (mer information under rubriken pedagogisk utredning). I den individuella planen dokumenteras och revideras de stödåtgärder som eleven erhåller inom särskilt stöd. Den individuella planen bör bl.a. innehålla en beskrivning av elevens särskilda behov, inlärningsförutsättningar och styrkor i relation till inlärningen. Man beskriver även utvecklingsbehoven gällande undervisningen och den pedagogiska miljön.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin