Trivselenkät

En trivselenkät görs i alla klasser två gånger om året för att följa med barnens trivsel och välmående i skolan. Enkäten gås igenom av klassläraren och elevvården kontaktas vid behov.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin