Tal- och språkfärdigheter

Granhultsskolan erbjuder inte längre specialundervisning för störningar i språk och artikulation (problem med språkutveckling och språkljud). Vårdnadshavare ombeds kontakta talterapeuten på Hvc direkt vid höstterminens början om behov finns.


Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin