Skolpsykolog

Skolpsykologens arbete går ut på att stöda och handleda elever i deras skolgång och vardag. Man kan säga att skolpsykologen är en vuxen som är specialiserad på olika bekymmer barn kan ha. Skolpsykologen finns på Granhultsskolan alla dagar i veckan och samarbetar med förskolorna.

Skolpsykologen utreder vid behov elevers inlärnings- och anpassningsproblem och ger råd åt lärare och föräldrar. I utredningarna kan ingå testningar, samtal och iakttagelser.

Skolpsykologen ingår i elevvårdsgruppen och samarbetar med lärare och föräldrar samt vid behov med övriga myndigheter. Vidare medverkar skolpsykologen i utvecklingen av skolan och skolans verksamhet. Skolpsykologen har tystnadsplikt.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin