Individuell elevvård

Eleven eller vårdnadshavare kan ta kontakt och boka en tid. Kontaktuppgifter finns under rubriken kontakter.Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin