Pedagogisk utredning

Särskilt stöd förutsätter multiprofessionellt arbete och att en pedagogisk utredning görs. Den består av tre delar:

  • de ansvariga lärarna utvärderar skriftligt eleven och situationen

  • tidigare stöd (allmänt, intensifierat) utreds och effekten utvärderas. I allmänhet ska eleven under en längre tid först ha provat med intensifierat stöd

  • ett formellt administrativt beslut av skoldirektören


Om skolan har tillgång till utomstående specialistutredningar får de givetvis också utnyttjas om vårdnadshavaren ger sitt tillstånd. På basis av utredningen och eventuella specialistutlåtanden görs en individuell plan (IP) för särskilt stöd upp.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare