PRAO

I åk 9 har eleverna två veckor PRAO vilket innebär att eleverna är ute i arbetslivet i två veckor i stället för att ha traditionell undervisning. Praktiken ger en uppfattning om hur arbetslivet fungerar och brukar ha en bra verkan på skolmotivationen. Eleven kan själv välja praktikplats men kan också få hjälp av studiehandledaren i valet av arbetsplats.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare