Skolpsykolog


Skolpsykolog Jarmo Auvinen är på plats i skolan alla dagar. Skolpsykologen jobbar med utredningar av olika slags utmaningar och svårigheter (lärande, sociala, emotionella) och planerar och ger stöd för elever i olika ärenden. Skolpsykologen erbjuder kortare eller längre samtalsstöd vid behov. Skolpsykologen rekommenderar vidare utredning och vård av psykiatriska och neuropsykiatriska svårigheter vid behov. Skolpsykologen kan bes in som sakkunnig i olika slags frågor, t.ex. gällande kriser eller hur bemöta mångfald.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare