GEA (gemensam ansökan)

I åk 9 under våren gör eleven sitt val för följande stadium. Studier på andra stadiet kan bland annat bedrivas i ett gymnasium eller i en yrkesskola. Valet görs i samråd med föräldrarna och med hjälp av studiehandledaren.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Studiehandledare

Maria Viitasalo