Individuell elevvård

Eleven eller vårdnadshavare kan ta kontakt och boka en tid. Kontaktuppgifter finns under rubriken kontakter.Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare